top of page
Kdo jsme a co děláme?

 

Jsme manželky a manželé šéfů diplomatických misí a těšíme se podpoře obětavých českých

dobrovolníků.

Jsme dobrovolná, nezisková, nepolitická a nezávislá organizace.

Každoročně se snažíme plnit náš závazek získávat finanční prostředky na dobročinnou činnost, kterou
Asociace vykonává. Pravidelně se také setkáváme a pořádáme kulturní akce a aktivity s cílem zvýšit
povědomí o České republice a podporovat porozumění mezinárodním kulturám, které všichni

zastupujeme.

Poslední roky nebyly pro mnohé jednoduché.

Snažíme se ze všech sil získávat finanční prostředky pro lidi v nouzi, zejména v těchto obtížných

časech.

V roce 2021 jsme uspořádali charitativní koncert a letos jsme se vrátili s naším Mezinárodním
festivalem, který také představuje různorodé kultury zastoupené našimi členskými zeměmi, s nadějí

vytvořit silnější vazby s Českou republikou.

Sdružení bylo založeno v roce 1997 a má přibližně 50 členských zemí.

Image by Sunguk Kim

Naše mise

 

 

Podporujeme mezikulturní přátelství a dialog mezi členy z různých zemí a občany České republiky.
Zároveň shromažďujeme finanční prostředky na podporu charitativních organizací a těch méně

šťastných v České republice.

bottom of page